Privacybeleid

Privacyverklaring voor nabestaanden
 
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v., gevestigd in Baarn, KVK-nummer 31027724 en bereikbaar via 035 – 541 44 33 / info@avanpijpen.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. opdracht geeft het afscheid (de uitvaart) te begeleiden.
 
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
 
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
 
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. handelt namens de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Persoonsgegevens
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, om met de opdrachtgever te communiceren en de dankkaartjes/facturatie te kunnen regelen.
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
 
Overledene Opdrachtgever
NAW-gegevens NAW-gegevens
Geboortedatum Geboortedatum
Geboorteplaats Geboorteplaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
BSN-nummer BSN-nummer
Burgerlijke staat  
Dag, uur en plaats overlijden  
Gegevens schouwarts  
Verzekeringspolissen (met persoonlijke informatie)  
 
 
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De medewerkers van Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. hebben afzonderlijk van elkaar een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het systeem. De medewerkers van Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. kunnen opgeslagen bestanden, behorend bij een overledene, inzien op een server. Ook hiervoor geldt dat een medewerker moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 
Daarnaast werken de medewerkers met een administratieve functie met een boekhoudsysteem dat is gekoppeld aan het digitale systeem (beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord).
 
Gegevensuitwisseling derden
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. verkoopt persoonsgegevens absoluut niet aan derden.
 
Bewaren persoonsgegevens
Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. bewaart de gegevens van een afscheid bij voorkeur langer dan 7 jaar, aangezien nabestaanden regelmatig details vernemen van een eerder uitgevoerde uitvaart van een familielid.
 
Opdrachtgever heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hij/zij kan een verzoek tot inzage of correctie sturen naar info@avanpijpen.nl. Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. zal uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.
 
Verwijderen persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek zal Uitvaartverzorging A. van Pijpen b.v. door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.