Privacybeleid

Privacyverklaring voor nabestaanden

Uitvaartverzorging A. van Pijpen, gevestigd in Baarn, KVK nummer 31027724 en bereikbaar via 035 541 4433 / info@avanpijpen.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

Uitvaartverzorging A. van Pijpen ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die Uitvaartverzorging A. van Pijpen opdracht geeft het afscheid (de uitvaart) te begeleiden.

Uitvaartverzorging A. van Pijpen gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

Uitvaartverzorging A. van Pijpen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Uitvaartverzorging A. van Pijpen handelt namens de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Uitvaartverzorging A. van Pijpen verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, met de opdrachtgever/opdrachtgeefster te communiceren en de facturatie/dankkaartjes te kunnen regelen.

1) NAW-gegevens (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
2) Geboortedatum (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
3) Geboorteplaats (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
4) Telefoonnummer (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
5) E-mailadres (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
6) BSN-nummer (overledene)
7) Burgerlijke staat (overledene)
8) Dag, uur en plaats overlijden (overledene)
9) Gegevens schouwarts
10) Verzekeringspolissen (met persoonlijke informatie) (overledene)

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De medewerkers van Uitvaartverzorging A. van Pijpen hebben afzonderlijk van elkaar een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het systeem. De medewerkers van Uitvaartverzorging A. van Pijpen kunnen opgeslagen bestanden als Word en PDF, behorend bij een overledene, inzien op een server. Ook hiervoor geldt dat een medewerker moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast werken de medewerkers met een administratieve functie met een boekhoudsysteem (crediteuren, debiteuren) dat is gekoppeld aan het digitale systeem (beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord).

Gegevensuitwisseling derden
Uitvaartverzorging A. van Pijpen verkoopt persoonsgegevens absoluut niet aan derden.

Uitvaartverzorging A. van Pijpen wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden, als een begraafplaats, een crematorium, de drukker en anderen, als dit noodzakelijk is om een afscheid goed te kunnen begeleiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van een dag en tijdstip van een crematie. Overigens ontvangen derden enkel de persoonsgegevens die er voor hen toe doen. Zo ontvangt de drukker bijvoorbeeld geen BSN nummer.

Uitvaartverzorging A. van Pijpen deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever/opdrachtgeefster en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van het afscheid.

Bewaren persoonsgegevens
Uitvaartverzorging A. van Pijpen bewaart de gegevens van een afscheid bij voorkeur langer dan 7 jaar, aangezien nabestaanden regelmatig details vernemen van een eerder uitgevoerde uitvaart van een familielid.

Beeldmateriaal, als foto’s van personen tijdens een uitvaart, gebruikt Uitvaartverzorging A. van Pijpen eventueel voor de website en Social Media na akkoord van de opdrachtgever/opdrachtgeefster.

Verwijderen persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek zal Uitvaartverzorging A. van Pijpen door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.